ina:nuna


Advokat ApS

Virksomheden

INA:NUNA Advokat ApS er beliggende på følgende adresse:

Solbakken 6

3900 Nuuk

Vi kan kontaktes på telefon +299 325150 og på telefaxnr. +299 322003 samt på e-mail adressen inanuna@advokat.gl

Vores CVR/GER-nummer er: 12 45 48 64.

Vores registreringsnummer er: ApS 428336.

INA:NUNA er organiseret som et advokatanpartsselskab.

Advokaten hos INA:NUNA Advokat ApS er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.

Advokaten hos INA:NUNA Advokat ApS er omfattet af firmaets ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos HDI-Gerling Forsikring. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af INA:NUNA Advokat ApS uanset, hvor advokatvirksomheden udøves.

INA:NUNA Advokat ApS anvender standardiserede forretningsbetingelser. Link

INA:NUNA Advokat ApS anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten.

INA:NUNA Advokat ApS samarbejder med andre om ydelse af bistand efter aftale med klienten, og giver på klientens anmodning oplysninger om de foranstaltninger, som INA:NUNA Advokat ApS har truffet for at undgå eventuelle interessekonflikter i den henseende.


© Ina:nuna Advokat ApS | Reg.nr. ApS 428 336