ina:nuna


Advokat ApS

Advokat

Medarbejder 2    Advokat Anders Meilvang

    Beneficeret advokat

    Født 1965 i København, Cand.jur. 1990

    Danmarks Domstole 1990-2007 og Grønlands Domstole 1991-93, ´97 og 2007

    Stiftet og drevet Den Grønlandske Retshjælp i København 1994-2007

    Medlem af Rådet for Grønlands Retsvæsen

    Generalkonsul for Sverige i Grønland

    Stiftet Den Selvejende Institution IKIU

                                                         Medlem af det Grønlands Råd for Menneskerettigheder

                                                         Tlf.: +299 325150 Medstifter og formand for Transparency Greenland

                                                         Mobil: +299 593995

                                                         E-mail:anm@advokat.gl

Mission

  • Vi vil fortsat levere førsteklasses rådgivning kendetegnet ved høj faglighed og etik
  • Vi udviser stor retspolitisk og samfundsmæssig interesse
  • Vi yder retshjælp til ubemidlede
  • Vi tilbyder juridisk efteruddannelse til omverden 

Værdier

De værdier der præger relationen til vores klienter samt vores rådgivning. Værdierne er rammerne for vores handlinger og vores referenceramme for dialog.

  • Vi rådgiver kun klienter efter redelige principper, som vi selv kan stå inde for.
  • Vi rådgiver med engagement og på et højt kvalitetsniveau.
  • Vi vil sætte os ind i klientens situation og særlige vilkår og levere forståelig, brugbar og værdiskabende rådgivning i øjenhøjde.
  • Vi er tilgængelige. Vores klienter kan nå os, når de har brug for os.
  • Vi overholder svartider og kan rådgive under tidspres.
© Ina:nuna Advokat ApS | Reg.nr. ApS 428 336