ina:nuna


Advokat ApS

Kriminalret (strafferet)

INA:NUNAs forsvarere kan eksempelvis hjælpe med følgende:

 • Fastlægge strategien for dit forsvar
 • Forsvare dig i retten
 • Bistand under afhøring hos politiet
 • Gennemgang af sagens materiale
 • Iværksætte yderligere undersøgelser
 • Iværksætte anke, klage, søge erstatning

Det er væsentligt både for sagens udfald og din situation undervejs, at der tidligst muligt lægges en strategi for din sag, så du får klarhed over forløbet og ved, hvordan du skal forholde dig.

Overdragelse af fast ejendom

Rådgivningen ved køb af bolig handler om, at køber får en uvildig rådgivning, der sikrer at forhandlingerne og gennemførelsen af selve bolighandlen forløber uden problemer.

I forbindelse med køb af bolig, d.v.s. hus, ejerlejlighed eller anden boligform kan vi rådgive om f.eks.

 • Forhandling af købsvilkårene, d.v.s. den direkte kontakt med mægleren i forbindelse med prisforhandling, specielle vilkår m.v.
 • De økonomiske forhold, herunder forhold, der kan påvirke prissætningen på den konkrete ejendom.
 • Ejendommens finansiering, herunder gennemgang af ejendomsmæglerens og andres finansieringsforslag samt rådgivning vedrørende forskellige belåningsformer.
 • De juridiske forhold, herunder byggelovgivning, planlovgivning m.v.
 • Forsikringsforhold, herunder behovet for indsættelse af specielle betingelser om tegning af forsikring.
 • Byggeteknisk rådgivning, herunder hvorvidt der er behov for en selvstændig gennemgang af ejendommen af en af køber antaget bygningssagkyndig.
 • Betydningen af forbehold for advokatens godkendelse.

Efter købet:

 • Adkomstberigtigelse, d.v.s. udfærdigelse af skøde og registrering heraf.
 • Gældsovertagelseserklæringer, udfærdigelse og berigtigelse.
 • Refusionsopgørelse, udfærdigelse og ekspedition.
 • Handlen afsluttes med udskrift af registreret, retsanmærkningsfrit skøde og frigivelse af deponerede beløb.

Rådgivning af sælger

Rådgivningen ved salg af bolig handler om, at sælger får en uvildig rådgivning, der sikrer at forhandlingerne og gennemførelsen af selve bolighandlen forløber uden problemer.

I forbindelse med salg af bolig, d.v.s. hus, ejerlejlighed eller anden boligform, kan vi rådgive om f.eks. følgende:

 • Gennemgang af kommissionsaftale og mæglerens vurdering, herunder rådgivning i forbindelse med valg mellem flere vurderinger.
 • Eventuelle mangler, herunder afklaring af hvilke oplysninger, der skal afgives overfor den bygningssagkyndige, ejendomsmægleren og køber.
 • Forhandling af salgsvilkårene, herunder kontakt til mægleren, deltagelse i prisforhandlingerne, sikring af den gunstigst mulige formulering af specielle vilkår m.v.
 • Sikre at sælger opnår det økonomisk bedst mulige resultat.
 • Økonomien i handlen, herunder de forhold, der påvirker prissætningen på den konkrete ejendom.
 • Mangler, herunder sikring af at de relevante oplysninger afgives overfor køber, således at sælger ikke kan mødes med økonomiske eller juridiske krav fra køber efter handlens indgåelse.
 • Sammenkædning med sælgers eventuelle samtidige køb af ny bolig, således at de optimale betingelser opnås.

Efter salget:

 • Købsaftale og øvrige aftaledokumenter gennemgås.
 • Skødet kontrolleres.
 • Gældsovertagelser sikres ekspederet, således at sælger frigøres.
 • Refusionsopgørelse gennemgås.
 • Sikring af en betryggende gennemførelse af handlen, herunder at ekspeditionerne gennemføres hurtigst muligt, således at sælgers provenue kan frigives, straks det er muligt.
© Ina:nuna Advokat ApS | Reg.nr. ApS 428 336